Om Utmelandsskolan

Utmelandsskolan är en grundskola F-6. Det går drygt 170 elever på skolan och det arbetar ca 30 personal på enheten. Det är en klass i varje årskurs utom i årskurs 4 och 6 där det finns två klasser.

Det finns ett fritidshem med två avdelningar. Utmelandsskolan är samlokaliserad med Utmelands förskola.

På Utmelandsskolan arbetar vi efter att alla är olika och lika bra och att alla elever är allas ansvar. Vi har fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022